TKB-Các lớp Trung cấp

TKB-Các lớp Trung cấp

19/10

Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định - Tp.HCM

Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia Định - Tp.HCM

TKB-Các lớp Trung cấp

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp chuyên ngành khóa 18

20/06/2019
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp chuyên ngành khóa 18

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp chuyên ngành khóa 18

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp Trung cấp TKĐH bắt đầu từ 18/2

24/02/2019
Thời khóa biểu lớp Trung cấp TKĐH bắt đầu từ 18/2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp TKĐH bắt đầu từ 18/2

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp Trung cấp BHST bắt đầu từ 18/2

24/02/2019
Thời khóa biểu lớp  Trung cấp  BHST bắt đầu từ 18/2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp BHST bắt đầu từ 18/2

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH làng trẻ em SOS bắt đầu từ 18/2

24/02/2019
Thời khóa biểu lớp  Trung cấp CTXH làng trẻ em SOS bắt đầu từ 18/2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH làng trẻ em SOS bắt đầu từ 18/2

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH tại Làng thiếu niên Thủ Đức bắt đầu từ 18/2

24/02/2019
Thời khóa biểu lớp  Trung cấp CTXH tại Làng thiếu niên Thủ Đức bắt đầu từ 18/2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH tại Làng thiếu niên Thủ Đức bắt đầu từ 18/2

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH tại TT Điều dưỡng người bệnh TT bắt đầu từ 18/2

24/02/2019
Thời khóa biểu lớp  Trung cấp CTXH tại TT Điều dưỡng người bệnh TT bắt đầu từ 18/2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH tại TT Điều dưỡng người bệnh TT bắt đầu từ 18/2

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH tại TT Bảo trợ trẻ em Gò Vấp bắt đầu từ 18/2

24/02/2019
Thời khóa biểu lớp  Trung cấp CTXH tại TT Bảo trợ trẻ em Gò Vấp bắt đầu từ 18/2

Thời khóa biểu lớp Trung cấp CTXH tại TT Bảo trợ trẻ em Gò Vấp 18/2

Chi tiết

Total: 7

Phương châm HCM

Clip Videos Dân Vũ - TT GDTX Gia Định

Tra cứu điểm Đại học từ xa

Thông báo tuyển sinh

Đăng Nhập Hộp thư Mail GĐ

Mạng xã hội

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 984,078
  • Lượt truy cập: 1,276,198
  • Đang xem: 11 (11 khách)
Top