Thời khóa biểu lớp 10A15

Ghi chú:

  • TKB này được thực hiện từ ngày 11/5/2020 (thứ 2).
  • Phụ huynh, học sinh cần trao đổi lịch học, liên hệ Thầy Nguyễn Tấn Cai – Phó Giám đốc TT, điện thoại: 0918.493.859)
  • Địa điểm giảng dạy: Cơ sở 2 Cao đẳng nghề Thành phố.