Hướng dẫn ôn tập môn Lý lớp 10

  1. Các em làm bài theo hình thức tự luận và làm trực tiếp trên giấy (theo mẫu đính kèm)
  2. Sau khi làm bài xong học sinh chụp lại bài và gửi bằng hình thức Zalo theo số điện thoại 0987.118.079
  3. Để tạo động lực cho các em và đổi mới phương pháp đánh giá, điểm bài viết trên giấy sẽ được tính vào điểm kiểm tra miệng HK.II năm học 2019- 2020.
  4. Vào ngày đầu tiên trở lại trường các em sẽ nộp bài kiểm tra giấy đã được chấm điểm cho Giáo viên bộ môn.
  5. Chu kì ôn tập trực tuyến trên Website Bộ môn Vật Lí sẽ được thực hiện 4 lần/tổng số ngày nghỉ. Tùy theo mức độ ôn tập và hệ thống kiến thức sẽ được tính vào điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, 1 tiết của HK.II năm học 2019-2020.